Gebroeders Bin - Brieven. Liederen over de oorlog van 14-18

Album van de week


Gebroeders Bin
Geschiedenispop of Scheldedeltafolk? Het debuutlbum van de Gebroeders Bin valt niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Dat heeft te maken met het thema van het album Brieven. Liederen over de oorlog van 14-18. Over de ontstaansgeschiedenis van dit album en de gedachte erachter kun je hier meer lezen.

Het zijn stuk voor stuk liedjes van eigen hand, in verreweg de meeste gevallen gebaseerd op overlevering. De teksten zijn met akoestische instrumenten op muziek gezet: sober en op momenten overrompelend mooi. De productie van Pim van de Werken, bekend door zijn werk met Broeder Dieleman, is van grote klasse.

De keerzijde van dit alles is dat het geen gezellig plaatje voor bij de open haard tijdens Kerstmis is geworden. Of het zou zo moeten zijn dat je ten koste van de gezelligheid per se geconfronteerd wilt worden met de onzin van de oorlog en het slechte in de mens. Daarmee verhoog je niet de feestvreugde, het hoort echter wel bij de kerstgedachte. Vrede op aarde, maar wat kost dat allemaal?

De teksten zijn confronterend en huiveringwekkend. Op de eerste liedjes wordt nog het geloof in de overwinning, die niet lang op zich zal laten wachten, verwoord. Daarna klinkt de realiteit door, de ellende van het wachten in de loopgraven, de ijzeren draad onder hoogspanning die op gruwelijke wijze slachtoffers maakt, een verdwaalde bom die op een huis valt.

Morgen jaagt mijn kogel gaat over een kerstbestand dat een dag duurde. Beide partijen hoorden vanuit de loopgraven elkaars kerstliederen zingen. De soldaten besloten eigenzinnig tot een bestand en vierden met elkaar kerstmis.

Het is een behoorlijke uitdaging geweest om muziek te maken bij deze teksten, want er is immers geen sprake van meezingliedjes met een pakkend refrein en een ritme dat zich duidelijk aanbiedt. De muziek is daardoor vooral beeldend geworden: je hoort de soldaten marcheren, de strijkers in een gevecht met de gitaren verwikkeld en soms een orgel dat de ellende benadrukt.

Huiswaarts, het laatste liedje, is helemaal instrumentaal. Er zijn geen woorden meer om alle misère te beschrijven. Nu hoor je de gitaren die hollen, weg, ver weg van het oorlogsgeweld vandaan. De trommels verbeelden het kanongebulder. Weg, naar huis, thuis.